GDPR

Integritetspolicy Hotell Monica Hagfors

  1. Inledning

På Hotell Monica behandlar vi dina personuppgifter i olika sammanhang, t.ex. när du beställer tjänster hos oss, övernattar på vårt hotell, nyttjar tjänster som vi tillhandahåller.I vår integritetspolicy hittar du information om vår behandling av personuppgifter. Nedan finner du också kontaktuppgifter om du har frågor eller om du vill begära tillgång till dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den vid var tid gällande svenska dataskyddsförordningen, härnedan kallad GDPR.

     2.Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter

Jerngodset i Hagfors AB nedan kallat Hotell Monica, org. nr. 556470-1372, Folkets väg 1 68331 Hagfors, telefon. 0563-15650, e-post: info@hotellmonica.se är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i våra system för bokning, fakturering och hotelldrift. Vi är vidare behandlingsansvariga för vår marknadsföring och utskick av e-post till våra kunder och andra kontakter.

     3.Behandling av personuppgifter i samband med bokning av övernattning och vistelse

I samband med de bokningar som du gör själv eller som andra gör på uppdrag av dig, behandlar vi personuppgifter som vi behöver för att kunna uppfylla avtalet om bokning och köp av tjänster. Detta avser uppgifter som du lämnat till oss direkt eller som du lämnat till oss via en resebyrå eller en agent. Vi behandlar t.ex. upplysningar avseende din identitet, dina kontaktuppgifter och din betalningsinformation. Dessutom behandlar vi andra uppgifter som du kan ha lämnat och som har betydelse för din vistelse hos oss. Detta kan avse information om allergier eller speciella önskemål avseende din vistelse. Vi registrerar alla köp och beställningar du gör hos oss, t.ex. , restaurang, rumsnotormm. för att vi ska kunna leverera dessa tjänster och för att du ska kunna betala för dem. Kontakt via mail inför, under och efter vistelsen via telefon och mail kan förekomma.

Vi behandlar dessa uppgifter i vårt system under 18 månader. Därefter avpersonifieras dessa . 

    4.Behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål

Vi använder din e-postadress eller ditt telefonnummer för att skicka nyheter och erbjudanden i enlighet med regler gällande befintliga kundrelationer. Vårt nyhetsbrev kommer endast om Ni samtyckt till utskicket.

Du kan närsomhelst dra tillbaka samtycke som du tidigare lämnat till oss. Du kan också avsäga dig att erhålla genom att skicka e-post till info@hotellmonica.se

   5.Behandling av personuppgifter för andra ändamål

Om du kontaktar oss eller på annat sätt vänder dig till oss med förfrågningar, behandlar vi personuppgifter du lämnar i den utsträckning det behövs för att kunna besvara och logga din förfrågan. Basen för detta är legitima intressen, eller att kunna uppfylla avtal med dig, eller att besvara dina förfrågningar.

Förutom behandling som beskrivs i vår integritetspolicy eller baserat på ditt samtycke, kan vi i vissa fall tvingas att behandla personuppgifter när gällande förordningar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol ålägger oss eller tillåter oss detta.

   6.Utlämning av personuppgifter och lagstadgad behandling

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, eller utan att gällande lagar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol tillåter eller ålägger oss detta.

För att undvika missförstånd vill vi förtydliga att vår databearbetning för behandling av uppgifter för våra egna ändamål, inte anses som utlämning. 

   7.Dina rättigheter

Som fysisk person har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Du har rätt att begära information, rättelse och radering av personuppgifter vi behandlar avseende dig. Du har vidare rätt att begära begränsning av behandling, rätt att göra invändningar mot behandlingen och rätt till dataportabilitet.

För att tillämpa dina rättigheter kan du skicka oss en e-post på info@hotellmonica.se. Vi besvarar din begäran så fort som möjligt, och senast inom 30 dagar.

Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller be dig lämna ytterligare information innan vi låter dig utöva dina rättigheter gentemot oss. Det gör vi för att försäkra oss om att vi endast lämnar ut dina personuppgifter till dig – och inte till någon som utger sig för att vara du.

   8.Ändringar i integritetspolicyn eller behandlingen

Vi jobbar kontinuerligt med utveckling och förbättring av våra tjänster gentemot våra kunder. Detta kan komma att ändra tillvägagångssättet eller omfattningen av vår behandling av personuppgifter. Informationen vi lämnar i denna integritetspolicy kommer därför att ändras och uppdateras från tid till annan. Vi kommer också att ändra integritetspolicyn i enlighet med nya regler eller om myndighetspraxis kräver så.